online ISSN:2312-3389 print ISSN:2312-3370 DOI:10.15407/agrisp

Вітаємо вас

на сайті журналу "Agricultural Science and Practice"
Національна академія аграрних наук України видає науковий журнал «Agricultural science and practice». Журнал публікує результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань ґрунтознавства, землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, генетики, селекції та біотехнології, механізації, агроекології, радіології, меліорації, переробкита зберігання сільськогосподарськоїпродукції, економіки. Друкуються статті, які раніше не видавалися, огляди літератури, короткі повідомлення. На сторінках журналу провідні науковці висвітлюють актуальні проблеми сільського господарства. Повідомлення публікуються англійською мовою; російською та українською – резюме. В електронній версії журналу (http://www.agrisp.com) розміщується еквівалент твердої копії.

Розрахований на науковців, викладачів, студентів.
Сфера розповсюдження – загальнодержавна і зарубіжна.
Періодичність журналу – 3 номери на рік.
Передплату приймають всі відділення зв’язку.
Індекс у Каталогу видань України – 86327.

З питань передплати звертатися до поштових відділень.

Наш журнал зареєстрований в Індексі наукової періодики Національної бібліотеки України ім. Вернадського, Crossref і в Web of Science Emerging Sources Citation Index. Розпочато процес реєстрації в інших наукових базах даних світу. Публікація безкоштовна, рукописи приймаються українською, російською та англійською мовами. Журнал видається англійською мовою. Редакція надає переклад.