online ISSN:2312-3389 print ISSN:2312-3370 DOI:10.15407/agrisp

Редколегія

Редакційна колегія журналу "Agricultural Science and Practice"

Гадзало Ярослав Михайлович 

президент НААН, головний редактор, академік НААН, доктор сільськогосподарських наук;

Гладій Михайло Васильович

в.о. першого віце-президента НААН, перший заступник головного редактора, академік НААН, доктор економічних наук

Пилипенко Лілія Амінівна 

заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, заступник головного редактора, член-кореспондент НААН, доктор біологічних наук;

Величко Володимир Андрійович 

директор Державного видавництва «Аграрна наука» НААН, заступник головного редактора, член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук;

Балян Ануш Валеріївна

в.о. віце-президента НААН, академік НААН, доктор економічних наук;

Адамчук Валерій Васильович

директор Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», академік НААН, доктор технічних наук ;

Балюк Святослав Антонович

директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», академік НААН, доктор сільськогосподарських наук;

Бобош Станко

директор Інституту ветеринарної медицини,

м. Нові-Сад (Сербія), професор, іноземний член НААН, доктор ветеринарних наук (Сербія);

Булгаков Володимир Михайлович

професор Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік НААН, доктор технічних наук;

Влізло Василь Васильович

директор Інституту біології тварин НААН, академік НААН, доктор ветеринарних наук;

Герілович Антон Павлович

заступник директора Національного наукового центру «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини», член-кореспондент НААН , доктор ветеринарних наук ;

Дзіцюк Валентина Валентинівна

головний науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, доктор сільськогосподарських наук;

Дзюбецький Борис Володимирович

головний науковий співробітник Державної установи Інституту зернових культур НААН, академік НААН, доктор біологічних наук;

Жук Валерій Миколайович

віце-президент НААН, академік НААН, доктор економічних наук;

Жукорський Остап Мирославович

заступник академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук;

Заришняк Анатолій Семенович

віце-президент – головний вчений секретар НААН, академік НААН, доктор сільськогосподарських наук;

Ібатуллін Шаміль  Ільдусович

член-кореспондент НААН, доктор економічних наук ;

Каленська Світлана Михайлівна

завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук;

Коваленко Петро Іванович

радник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН, академік НААН, доктор технічних наук;

Куцан Олександр Тихонович

завідувач відділу Національного наукового центру « Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини », член-кореспондент НААН, доктор ветеринарних наук ;

Лапа Віталій Віталійович

заступник директора Інституту ґрунтознавства і агрохімії НАН Білорусі, академік Національної академії наук Білорусі, доктор сільськогосподарських наук (Білорусь);

Лупенко Юрій Олексійович

директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН, доктор економічних наук;

Медведєв Віталій Володимирович

головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», академік НААН, доктор сільськогосподарських наук;

Моклячук Лідія Іванівна

завідувач відділу Інституту агроекології і природокористування НААН, професор, доктор сільськогосподарських наук

Моргун Володимир Васильович

директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НАН України, доктор біологічних наук;

Надь Янош

президент Центру агроекономічних наук Дебреценського університету, іноземний член НААН, професор, доктор сільськогосподарських наук (Угорщина);

Ноздровицький Ладіслав

професор Словацького повногосподарського університету, доктор технічних наук (Республіка Словаччина);

Ніємчук Крістоф

директор Національного ветеринарного інституту (місто Пулава, Польща), доктор ветеринарних наук (Польща);

Патика Володимир Пилипович

завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, академік НААН, доктор біологічних наук ;

Прістер Борис Самуїлович

головний науковий співробітник Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, академік НААН, доктор сільськогосподарських наук ;

Роїк Микола Володимирович

директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, академік НААН, доктор сільськогосподарських наук;

Сатарова Тетяна Миколаївна

завідувач лабораторії Державної установи Інституту зернових культур НААН, доктор біологічних наук;

Снітинський Володимир Васильович

ректор Львівського національного аграрного університету, академік НААН, доктор біологічних наук;

Стегній Борис Тимофійович

директор Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», академік НААН, доктор ветеринарних наук ;

Тараріко Олександр Григорович

головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН, академік НААН, доктор сільськогосподарських наук ;

Файбишенко Борис Олександрович

науковий співробітник Національної лабораторії Лоуренса Каліфорнійського університету, (Берклі, США), доктор технічних наук (США);

Файт Віктор Іванович

заступник директора Селекційного-генетичного інституту – національного центру насінництва та сортовивчення, член-кореспондент НААН, доктор біологічних наук;

Швартау Віктор Валентинович

заступник директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України , член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук

Шкорич Драган Міхайло

член-кореспондент Сербської академії наук і мистецтв, доктор сільськогосподарських наук, іноземний член НААН (Сербія).